DOŁĄCZ DO NAS

Jeśli chcesz być z nami

na bieżąco w Pensjonat Siodło - dołącz do nas.

Copyright © 2020 Pensjonat "Siodło". Polityka Prywatności.

WITAMY PAŃSTWA W NASZYM PENSJONACIE I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami i potwierdzenie tego faktu własnoręcznym podpisem złożonym

w recepcji. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i spokojnego wypoczynku.

1. Zasady rezerwacji i wynajmowania pokoi.

– Rezerwacji można dokonać: osobiście, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

Rezerwację uważa się za potwierdzoną po dokonaniu przedpłaty w wysokości 30% należności za cały pobyt.

Pozostała kwota należności jest uiszczana w dniu przyjazdu.

Przedpłaty należy dokonać minimum 40 dni przed rozpoczęciem pobytu, a w przypadku krótszego pobytu, w terminie uzgodnionym z recepcją.

Przedpłata jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji nastąpi najpóźniej na 31 dni przed zaplanowanym

rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.

Niestawienie się Gościa w pensjonacie do godziny 10:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień)

jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomi recepcji.

Rezerwacja załatwiana bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia pobytu opłacana jest w całości w dniu przyjazdu,

najpóźniej jednak dzień po przyjeździe do godziny 11:00.

Nie uiszczenie opłaty w wyznaczonym powyżej terminie będzie traktowane jak wynajęcie pokoju na jedną osobę.

W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w zarezerwowanym czasie, z przyczyn niezależnych od pensjonatu, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

Przedłużenie pobytu poza okres ustalony może byś spełnione w miarę istniejących możliwości po uprzednim zgłoszeniu

w recepcji. Życzenie przedłużenia nie wiąże pensjonatu.

 

2. Warunki rezygnacji z rezerwacji.

a)W przypadku anulowania rezerwacji lub jej części Gość ponosi następujące koszty:

30% oszacowanego kosztu lub jego części na 30 dni przed planowanym pobytem.

50% oszacowanego kosztu lub jego części na 20 dni przed planowanym pobytem.

100% oszacowanego kosztu lub jego części na 10 dni przed planowanym pobytem.

b)Właściciel pensjonatu ma prawo do rozwiązania umowy z Gościem jednak nie mniej niż na 31 dni

przed planowanym pobytem bez ponoszenia kosztów.

 

3. Przyjazd do pensjonatu.

Dokonanie rejestracji w recepcji.

Dokonanie należnej wpłaty.

Wypełnienie formularza meldunkowego.

Podpisanie oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Odbiór kluczy do pokoju

Prosimy o zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek w pierwszym dniu pobytu, zgłoszone później,

np. w ostatnim dniu, nie będą uwzględniane.

Ustawienie pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym.

 

4. Doba hotelowa.

Od godziny 15:00 do godziny 11:00 następnego dnia.

W godzinach: od 11:00 do 15:00 jest czas na sprzątanie.

 

5. Cisza nocna.

Obowiązuje od godziny 23:00 do 7:00 następnego dnia.

Zmiana godzin ciszy nocnej może nastąpić w przypadku organizowania imprez kulturalno- oświatowych o charakterze ogólnym lub przez grupy zorganizowane po uzgodnieniu z właścicielem pensjonatu.

 

6. Pojazdy.

Na terenie pensjonatu pojazdami mogą kierować tylko osoby posiadające uprawnienia.

Na terenie pensjonatu obowiązuje nakaz ograniczenia prędkości do 5km/h.

Parkowanie pojazdów odbywa się tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Poruszanie się pojazdami odbywa się tylko po wyznaczonych trasach.

Zabrania się mycia pojazdów na terenie pensjonatu, zakaz ten nie dotyczy pojazdów pensjonatu i służb ratowniczych.

 

7. Porządek w pokojach.

pensjonat zapewnia sprzątanie w pokojach i wymianę ręczników co 3 dni- dotyczy turnusów.

 

8. Posiłki.

Śniadanie podajemy o godzinie 9:00.

Obiad o godzinie 13:30.

Obiadokolacja wg wcześniejszego uzgodnienia.

Kolacja jest podawana o godzinie 18:00.

 

9. Sprawy porządkowe.

Na terenie pensjonatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami.

Zabrania się na terenie pensjonatu spożywania alkoholu i napojów alkoholowych nie zakupionych w barze.

Należy przestrzegać zarządzeń wewnętrznych, szczególnie w odniesieniu do korzystania z urządzeń, sprzętu, obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz pomieszczeń służących działalności kulturalno- oświatowej.

Obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pensjonatu.

 

Należy przestrzegać przepisów ppoż. oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Korzystanie z jakichkolwiek urządzeń przez osoby nieletnie bez nadzoru osób dorosłych jest zabronione.

Obowiązuje zakaz wchodzenia i przebywania w obiektach zaplecza gospodarczego i przeznaczonych dla obsługi pensjonatu.

Dopuszcza się trzymanie psów na terenie pensjonatu pod warunkiem, że posiadają aktualne szczepienia

obowiązkowe i są prowadzone na smyczy (agresywne w kagańcach).

Zabrania się pozostawiania psów bez opieki.

Wybieg dla psów znajduje się w lesie poza ogrodzeniem.

Rozbijanie namiotów dopuszczalne jest tylko za zgodą właściciela pensjonatu.

Wszystkie zauważone nieprawidłowości dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku, szczególnie wymagające natychmiastowej interwencji, należy zgłaszać w recepcji lub u właściciela pensjonatu.

Przypominamy o utrzymywaniu porządku i czystości na terenie pensjonatu. Dziękujemy!

 

10. Basen.

Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na teren przy basenie wszelkich naczyń

i przedmiotów szklanych (tylko naczynia jednorazowe).

Zabrania się skoków do basenu.

Osoby nieletnie mogą przebywać na basenie tylko pod opieką osoby dorosłej.

Nie wolno zabierać ręczników hotelowych na basen.

 

11. Odwiedziny.

Dopuszczalne są odwiedziny Gości przez osoby z zewnątrz, jednak nie dłużej jak do godziny 23:00.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia

przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu, powstałych z jego winy.

Rzeczy pozostawione w pensjonacie po wyjeździe są przechowywane przez okres jednego miesiąca. Jeżeli w tym

okresie nie zostaną odebrane, podlegają zniszczeniu.

Pensjonat ponosi pełną odpowiedzialność w granicach przepisów kodeksu cywilnego.

 

12. Akceptacja regulaminu.

Przyjmuje się, że każda osoba zgłaszająca zainteresowanie pobytem w pensjonacie, rezerwująca pobyt w pensjonacie oraz przebywająca w pensjonacie akceptuje powyższy regulamin bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Regulamin